Jak zatrudnić cudzoziemca? – Praca w Polsce

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników związane z poprawiającą się koniunkturą w wielu sektorach polskiej gospodarki zaowocowało wzrostem liczby zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Rok 2011 jest pod tym względem przełomowy, przyrost zainteresowania zatrudnianiem cudzoziemców wyniósł jak dotąd ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego.

Zatrudnienie obcokrajowców jest przeprowadzane dwojaką procedurą – uproszczoną i klasyczną. W przypadku procedury uproszczonej, pracownicy, których firma może zatrudnić są obywatelami 5 krajów Europy Wschodniej – Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Rosji oraz Gruzji. Dla tej grupy pracowników przygotowane i rejestrowane są specjalne oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.

Procedura nie wymaga przygotowania normalnego zezwolenia na pracę, jednak ze względu na charakter procedury, umożliwia ona cudzoziemcowi na podjęcie pracy przez 6 miesięcy w ciągu roku. Szczególną popularnością cieszy się ten rodzaj zatrudnienia cudzoziemców w branżach o wysokiej pracochłonności, takich jak rolnictwo, czy budownictwo. W pierwszym kwartale 2011 roku zarejestrowanych zostało aż 86 tysięcy ww. wniosków, z czego ponad 50 tysięcy przypadało na branżę rolną, a około 15 tysięcy na budownictwo.

Obcokrajowców można zatrudnić również wykorzystując procedurę klasyczną, uwzględniającą wyrobienie zezwolenia na pracę w jednej z pięciu typów zezwoleń (A, B, C, D i E). Jest to proces trwający dłużej, niż w przypadku oświadczeń (rekrutacja pracowników fizycznych w oparciu o oświadczenia trwa zwykle około 2-3 tygodni), jednak umożliwia zatrudnienie pracowników z całego świata (w tym między innymi z Azji i Afryki), a także na dużo dłuższy okres czasu – do nawet 3 lat.