Kariera w kancelarii adwokackiej – rodzaje zawodów prawniczych

W kancelarii prawnej pracują radcowie prawni, adwokaci i aplikanci adwokaccy. Kancelaria prawna często specjalizuje się w świadczeniu określonych usług. Proponują reprezentację przed sądami (oraz innymi organami samorządowymi), przygotowują pisma procesowe, projekty umów, uczestniczą w działaniach przedsądowych.

Niektóre kancelarie prowadzą sprawy o odszkodowania (na przykład w wypadkach komunikacyjnych), procesy inwestycji budowlanych, oferują windykację i pomoc w restrukturyzacji. Kancelaria prawna może się zajmować prawem cywilnym, rodzinnym i spadkowym. Prowadzone są sprawy o podział majątku, obalenie testamentu, rozwód.

Prawnik jest to absolwent prawa (z tytułem magistra). Istnieje wiele zawodów prawniczych, np. sędzia, adwokat, legislator, syndyk, kurator sądowy, rzeczoznawca majątkowy, rzecznik patentowy, mediator oraz doradca podatkowy. Notariusz sporządza poświadczenia dziedziczenia, protesty czeków i weksli, projekty aktów oraz odpisy.

Doradca podatkowy udziela porad oraz wyjaśnień dotyczących zakresu zobowiązań podatkowych płatników, inkasentów i podatników. Może prowadzić dla nich księgi podatkowe, sporządzać zeznania oraz deklaracje podatkowe. Doradca podatkowy może także reprezentować swojego klienta przed sądem. Obowiązuje go tajemnica zawodowa i zakaz reklamowania swoich usług.

Z usług radcy prawnego korzystają przede wszystkim podmioty gospodarcze. Radca prawny reprezentuje ich przed sądem oraz urzędem.  Praca radcy prawnego przypomina zawód adwokata, lecz radca może zawrzeć umowę o pracę, natomiast nie może bronić klientów w postępowaniu karnym oraz o przestępstwa skarbowe. Udziela porad prawnych, opracowuje pozwy, projekty aktów prawnych. Radca prawny może również (w przeciwieństwie do adwokata) udzielać porad jeśli chodzi o pracę.